Kontakt

Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Starym Sączu

ul. Partyzantów 15
33-340 Stary Sącz

tel. 18 446-05-83
fax  18 446-05-83

e-mail:

lostarysacz@poczta.internetdsl.pl

Start Dydaktyka Język polski
Język polski

Arkusze maturalne (pliki pdf):

Matura próbna

CKE arkusze:

Arkusze dodatkowe:

 

Wiadomość dla humanistów!

Poniżej przedstawione zostały informacje na temat kolejnych konkursów dla młodzieży ponadgimnazjalnej. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z tematyką i regulaminami tych zmagań.

Konkurs "Ojczyzna Polszczyzna"

Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny "Fraszka"

VI edycja konkursu "Słowiański papież..."

konkurs recytatorski

XIII  Ogólnopolski Turniej Reportażu

 

 

LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO
MATURA USTNA
ROK SZKOLNY
2013/2014


Pobierz w formacie doc.

 

L.p.

LITERATURA

Temat

1.

Różne obrazy buntu. Zaprezentuj, odwołując się do wybranych utworów literackich.

2.

Motyw patriotyzmu w powieściach historycznych Henryka Sienkiewicza. Omów w odwołaniu do wybranych utworów.

3.

Motywy biblijne w literaturze późniejszych epok. Przedstaw na przykładzie wybranych dzieł literackich.

4.

Różne kreacje mężczyzn w literaturze. Omów i porównaj sposoby prezentacji bohaterów.

5.

Walka dobra ze złem w literaturze. Omów różne sposoby jej przedstawienia, analizując wybrane utwory.

6.

Bezdomność - wyobcowanie i ich konsekwencje. Rozważ problem na podstawie wybranych tekstów literackich.

7.

Tragizm młodości w obliczu  wojny. Przedstaw młodych bohaterów zmagających się z wojenną rzeczywistością, odwołując się do wybranych utworów.

8.

Różne kreacje artysty jako bohatera literackiego. Omów na wybranych przykładach.

9.

Miłość w okresie wojny i okupacji jako próba przezwyciężenia zła. Omów problem, przywołując stosowne dzieła literackie.

10.

Biografia poety romantycznego jako tworzywo literackie. Omów na wybranych przykładach.

11.

Polacy w satyrze i karykaturze literackiej. Przedstaw sposoby kreowania portretów i ich funkcje.

12.

Wpływ wojny na psychikę człowieka i świat wartości moralnych. Omów, odwołując się do wybranych utworów literackich.

13.

Ukaż motyw walki o niepodległość w wybranych utworach literackich.

14.

Sny i widzenia jako sposoby przedstawiania rzeczywistości. Omów temat na wybranych przykładach literackich z różnych epok.

15.

Różnorodne kreacje inteligenta. Przedstaw na wybranych przykładach.

16.

Wpływ domu na życie bohatera. Omów na wybranych przykładach.

17.

Wojownik, rycerz, żołnierz jako bohaterowie literaccy. Omów na wybranych przykładach.

18.

Dekalog bohaterów literatury obozowej. Rozwiń temat na wybranych przykładach.

19.

Science fiction a fantasy. Odwołując się do wybranych przykładów literatury fantastycznej, zaprezentuj podobieństwa i różnice w kreacji świata przedstawionego w obu odmianach gatunkowych.

20.

Motto, tytuł, ostatnia scena jako klucz do interpretacji dzieła. Omów na wybranych przykładach.

21.

Wpływ rodziny na kształtowanie postawy moralnej bohaterów literackich. Omów na przykładach utworów z wybranych epok.

22.

Dwór polski w literaturze różnych epok. Omów jego funkcjonowanie na wybranych przykładach.

23.

Omów kreacje matek, odwołując się do wybranych utworów.

24.

Motyw przyjaźni w literaturze. Omów jego funkcjonowanie na wybranych przykładach .

25.

Biesiady, wesela, bale - przedstaw rolę motywu w wybranych utworach literatury polskiej.

26.

Postawy Polaków w najważniejszych momentach dziejowych. Przedstaw i porównaj typy postaw na wybranych przykładach literackich z różnych epok.

27.

Motywy mitologiczne i ich funkcjonowanie w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

28.

Porównaj kreacje bohatera tragicznego w literaturze antycznej, romantycznej i współczesnej.

29.

Motyw wędrówki i jego funkcjonowanie. Omów na wybranych przykładach literackich.

30.

Holocaust w literaturze. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów.

31.

Wizja zaświatów w mitologii starożytnych kultur. Omów, odwołując się do wybranych treści.

32.

Bohaterowie literaccy różnych epok w poszukiwaniu szczęścia. Rozwiń temat na wybranych przykładach.

33.

Literackie obrazy bitew. Porównaj sposoby ich ukazania w wybranych utworach literackich.

34.

Motyw przyrody w literaturze. Omów, odwołując się do utworów literackich różnych epok.

35.

Różne kreacje gospodarza. Omów temat, odwołując się do wybranych tekstów literackich.

36.

Arkadia i apokalipsa. Zaprezentuj funkcjonowanie tych motywów w literaturze.

37.

Motywy maryjne w literaturze polskiej. Przedstaw ich funkcjonowanie w wybranych utworach literackich.

38.

Motyw ojca w literaturze. Omów jego funkcjonowanie, odwołując się do wybranych utworów.

39.

Różne obrazy dzieciństwa. Zaprezentuj, odwołując się do wybranych utworów literackich.

40.

Motyw zwierząt w literaturze. Przedstaw jego funkcjonowanie na wybranych przykładach.

41.

Motyw kwiatów w literaturze. Przedstaw jego funkcjonowanie na wybranych przykładach literatury polskiej i obcej.

42.

Człowiek wobec swoich obowiązków. Omów wizerunek lekarza ukazany przez pisarzy w utworach literackich różnych epok.

43.

Motywy średniowieczne w literaturze fantasy. Omów ich funkcjonowanie  na wybranych przykładach.

44.

Wina i kara w literaturze polskiej i obcej. Omów na wybranych przykładach.

45.

Różne sposoby kreowania wizerunku władców w literaturze polskiej i obcej. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych utworów.

46.

Konflikt pokoleń w ujęciu twórców różnych epok. Rozważ problem na wybranych przykładach.

47.

Wydarzenia historyczne jako temat literacki. Przedstaw temat, analizując wybrane utwory.

48.

Wizerunek Boga. Omów jego funkcjonowanie w twórczości Jana Kochanowskiego, Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego i Franciszka Karpińskiego.

49.

Relacje między rodzicami a dziećmi. Omów problem na wybranych przykładach.

50.

Portret kobiety w literaturze. Omów, odwołując się do wybranych  przykładów.

51.

Bohaterowie w habitach. Przedstaw sposób ich kreowania w wybranych utworach literackich.

52.

Motyw wędrowca, podróżnika, pielgrzyma w literaturze. Rozważ problem, odwołując się do wybranych utworów z  różnych epok literackich.

53.

Różnorodne kreacje miasta w literaturze. Zaprezentuj, odwołując się do wybranych przykładów.

54.

Mit o Prometeuszu i jego literackie kontynuacje. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów.

55.

Przedstaw różnorodne kreacje postaci Żydów w literaturze polskiej.

56.

Metamorfoza bohatera literackiego - jej przyczyny i skutki. Omów na wybranych przykładach.

57.

Praca jako przekleństwo i błogosławieństwo. Omów na wybranych przykładach.

58.

Carpe diem - radość życia utrwalona w literaturze polskiej i obcej. Omów na wybranych przykładach.

59.

Memento mori w literaturze. Porównaj funkcjonowanie motywu, odwołując się do wybranych utworów.

60.

Różne obrazy miłości w literaturze. Omów, odwołując się do wybranych utworów.

61.

Motyw śmierci i jego funkcjonowanie w literaturze różnych epok. Rozwiń temat na wybranych przykładach.

62.

Modlitwa jako motyw w literaturze. Przedstaw różne jego ujęcia na podstawie analizy wybranych utworów.

63.

Cierpienie zawinione i niezawinione. Omów funkcjonowanie motywu cierpienia, odwołując się do wybranych utworów.

64.

Motyw wsi w literaturze. Omów sposoby jego przedstawienia na wybranych przykładach literackich.

65.

Motyw pracy w literaturze. Omów na wybranych przykładach z literatury.

66.

Motyw przebaczenia w literaturze. Zaprezentuj sposób jego funkcjonowania, odwołując się do wybranych utworów.

67.

Echa powstań narodowych w literaturze. Omów, odwołując się do wybranych utworów.

68.

Polaków portret własny. Zaprezentuj temat, odwołując się do utworów wybranych epok.

69.

Miłość do ojczyzny. Rozważ problem w oparciu o wybrane utwory literackie.

70.

Zaprezentuj realizację motywu sztuki kulinarnej w tekstach literackich różnych epok.

71.

Dosłowne i metaforyczne funkcjonowanie motywu jesieni w literaturze. Przedstaw temat, analizując wybrane utwory.

72.

Sarmatyzm jako formacja obyczajowa. Omów, odwołując się do wybranych utworów literackich.

73.

Bohaterowie w świecie magii i krain zapomnianych. Omów na wybranych przykładach literackich.

74.

Motyw Arkadii w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach.

75.

Cierpienie Polski i Polaków w literaturze. Zaprezentuj temat, odwołując się do wybranych utworów.

76.

Motyw rozstania w literaturze. Zaprezentuj na wybranych przykładach.

77.

Kreacja par małżeńskich w literaturze. Omów, odwołując się do wybranych przykładów.

78.

Ignacy Krasicki, Witold Gombrowicz, Sławomir Mrożek karykaturzystami swoich epok. Omów, analizując wybrane utwory literackie.

79.

Groteska jako sposób przedstawiania świata. Omów na wybranych przykładach literackich.

80.

Konwencja naturalizmu w literaturze. Zaprezentuj na wybranych przykładach.

81.

Klasycyzm i jego odmiany w twórczości renesansu, oświecenia i współczesności. Rozwiń temat, analizując wybrane przykłady literackie.

82.

Obraz rewolucji w literaturze. Porównaj ujęcie tematu w twórczości Z. Krasińskiego, S. Witkacego, W. Gombrowicza.

83.

Obraz świata szlacheckiego w Panu Tadeuszu A. Mickiewicza i wybranej komedii A. Fredry.Porównaj ujęcie tematu.

84.

Totalitaryzm w literaturze. Omów różne sposoby ukazywania problemu w wybranych utworach XX wieku.

85.

Powstanie warszawskie i powstanie w getcie warszawskim jako traumatyczne doświadczenia narodu polskiego
i żydowskiego. Omów na podstawie wybranych dzieł literackich.

86.

Motyw wody w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

87.

Motyw tańca w literaturze. Zaprezentuj na wybranych przykładach.

 

L.p.

Związek literatury z innymi dziełami sztuki

Temat

1.

Różne koncepcje piękna w literaturze i w malarstwie. Zanalizuj wybrane dzieła.

2.

Motyw Matki Boskiej w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.

3.

Różne ujęcia motywu Apokalipsy i Sądu Ostatecznego w literaturze i sztuce. Odwołaj się do wybranych przykładów.

4.

Przywołując wybrane przykłady, rozważ rolę inspiracji biblijnych we współczesnej literaturze i w filmie.

5.

Dzieło literackie a jego filmowa adaptacja. Przedstaw na wybranych przykładach.

6.

Relacje między Bogiem a człowiekiem. Omów na wybranych przykładach literatury i sztuki.

7.

Tatry i Podhale jako inspiracja twórczości literackiej i malarskiej. Omów wybrane dzieła.

8.

Motyw powstania styczniowego w literaturze i malarstwie. Omów jego funkcjonowanie  na wybranych przykładach.

9.

Motyw tańca w literaturze i innych tekstach kultury. Omów na wybranych przykładach.

10.

Motyw rodziny w literaturze i w sztuce. Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady.

11.

Literackie i filmowe wizje przyszłości. Omów na wybranych przykładach.

12.

Sceny batalistyczne w literaturze, malarstwie i filmie. Przedstaw i porównaj sposób prezentacji.

13.

Impresjonistyczne obrazy malowane pędzlem i piórem. Omów i zinterpretuj na wybranych przykładach.

14.

Motyw domu. Porównaj różne jego ujęcia w literaturze i  filmie.

15.

Obrazy „małej ojczyzny” w literaturze i filmie. Omów sposób ich prezentacji na wybranych przykładach.

16.

Obraz matki cierpiącej w literaturze i sztuce. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.

17.

Świat wartości więźniów lagrów i łagrów. Przedstaw różne jego ujęcia, analizując wybrane utwory literackie i inne teksty kultury.

18.

Kreacje świętych w tekstach kultury. Zaprezentuj na wybranych przykładach.

19.

Kobieta i moda w literaturze i sztuce. Zanalizuj sposób przedstawienia, odwołując się do wybranych przykładów.

20.

Motyw getta w literaturze i dziełach filmowych. Omów temat na wybranych przykładach.

21.

Ideał piękna. Omów na podstawie wybranych tekstów kultury.

22.

Różnorodne kreacje mężczyzn. Zaprezentuj ich funkcjonowanie w literaturze i innych tekstach kultury.

23.

Motyw wiosny i sposoby jego ujmowania w różnych tekstach kultury. Omów, odwołując się do wybranych dzieł.

24.

Motyw jesieni w wybranych tekstach kultury. Zanalizuj sposób przedstawienia na podstawie analizy wybranych dzieł.

25.

Motyw ptaków w literaturze, filmie i malarstwie. Omów funkcje tego motywu w wybranych tekstach kultury.

26.

Magiczne miejsca w literaturze i malarstwie. Zaprezentuj je, zwracając uwagę na sposób ich przedstawienia w danym  dziele.

27.

Katyń w literaturze i sztuce. Zaprezentuj sposoby obrazowania tragedii Polaków na tekstach kultury.

28.

„Polaków portret własny” w literaturze i innych tekstach kultury. Omów na wybranych przykładach.

29.

Ukaż sposoby portretowania ludzi starych w literaturze i sztuce.

30.

Sceny z życia świętych w literaturze i malarstwie. Porównaj wybrane teksty kultury europejskiej i polskiej.

31.

Wpływ pieniądza na życie bohaterów literackich i filmowych. Zanalizuj problem na wybranych przykładach.

32.

Wizerunek  św. Franciszka w wybranych tekstach kultury. Przedstaw sposób jego kreowania.

33.

Problem tolerancji w literaturze i w innych tekstach kultury. Omów temat na wybranych przykładach.

34.

Różnorodne ujęcia motywu ogrodu w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach.

35.

Wizerunek anioła w poezji polskiej i sztukach plastycznych. Porównaj wybrane dzieła.

36.

Impresjonistyczne pejzaże w poezji młodopolskiej i malarstwie. Omów sposób ich prezentacji na wybranych tekstach kultury.

37.

Obraz gór w literaturze i malarstwie. Zanalizuj sposób przedstawienia na podstawie wybranych dzieł.

38.

Kreacja  Sarmaty w literaturze i malarstwie. Porównaj ujęcie, odwołując się do wybranych dzieł.

39.

Kreacja wojownika w literaturze i malarstwie na przestrzeni dziejów. Omów na wybranych przykładach.

40.

Wykorzystanie motywów turpistycznych w literaturze i malarstwie. Zaprezentuj na wybranych przykładach.

41.

Różnorodne obrazy II wojny światowej. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady z literatury, filmu i malarstwa.

42.

Katastroficzne wizje zagłady świata w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach.

43.

Zaprezentuj funkcjonowanie motywu Ikara w literaturze i sztuce.

44.

Postać dziecka w literaturze i malarstwie. Zaprezentuj sposób przedstawienia na wybranych przykładach.

45.

Różnorodne wizerunki Boga. Zaprezentuj sposób przedstawienia w wybranych tekstach kultury.

46.

Motyw Arkadii w literaturze i sztuce. Omów, odwołując się do wybranych przykładów.

47.

Funkcjonowanie motywów mitologicznych w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach.

48.

Pory roku jako temat literacki i malarski. Omów na wybranych przykładach

49.

Zaprezentuj wielkich Polaków w literaturze i malarstwie, odwołując się do wybranych przykładów

50.

Portret kobiety w literaturze i innych tekstach kultury. Omów, odwołując się do wybranych przykładów.

51.

Woda jako element pejzażu w literaturze i sztuce. Zaprezentuj na wybranych przykładach.

 

L.p.

JĘZYK

Temat

1.

Przedstaw język i funkcje graffiti na podstawie zgromadzonego materiału.

2.

Specyfika języka użytkowników Internetu. Omów zagadnienie na podstawie zgromadzonego materiału językowego i literatury przedmiotu.

3.

Zanalizuj wybrane reklamy prasowe pod względem zastosowanych w nich środków językowych. Odwołaj się do wybranych przykładów.

4.

Analizując zgromadzony materiał językowy, scharakteryzuj zapożyczenia w języku polskim.Oceń ich celowość.

5.

Zanalizuj wybrane reklamy TV pod względem zastosowanych w nich środków językowych. Odwołaj się do wybranych przykładów.

6.

Zanalizuj wybrane reklamy radiowe pod względem językowym. Odwołaj się do wybranych przykładów.

7.

Zabawy i eksperymenty językowe. Omów wybrane przykłady takich praktyk literackich.

8.

Język prasy. Omów różne odmiany stylu publicystycznego na konkretnych przykładach.

9.

Metaforyka tytułów prasowych. Zanalizuj wybrane przykłady.

10.

Omów sposób przekazywania informacji, odwołując się do wybranego środka masowego przekazu.

11.

Omów pochodzenie nazw miejscowych Twojego regionu.

12.

Podhale i góralszczyzna jako źródło stylizacji. Omów na wybranych przykładach literackich.

13.

Zanalizuj język prasy młodzieżowej, wykorzystując artykuły  z wybranych czasopism.

14.

Frazeologia dziennikarstwa sportowego. Omów zagadnienie na przykładach relacji telewizyjnych i radiowych.

15.

Zanalizuj język wyznań miłosnych, odwołując się do wybranych tekstów literackich.

16.

Gwara mojej miejscowości. Zaprezentuj cechy tej odmiany terytorialnej języka na podstawie wybranego materiału.

17.

Wybrane nazwy rzek, potoków, gór Twojego regionu. Wyjaśnij ich znaczenie odwołując się do etymologii ludowej.

18.

Nazwy osobowe Twojego regionu. Wyjaśnij ich znaczenie odwołując się do etymologii ludowej.

19.

Wieloznaczność i homonimia w służbie dowcipu. Zanalizuj przykłady w wybranych utworach literackich.

20.

Stylizacja językowa w dziełach literackich. Omów jej funkcjonowanie na wybranych utworach.

21.

Język gazetek szkolnych. Zanalizuj, odwołując się do wybranych przykładów.

22.

Język piosenek młodzieżowych. Wyjaśnij, jakie tendencje rozwojowe znalazły w nich odzwierciedlenie.

23.

O dawnej sztuce pisania listów. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady epistolografii różnych epok.

24.

Poprawność językowa a puryzm i liberalizm językowy we współczesnej polszczyźnie. Omów na wybranych przykładach.

25.

Przemówienia współczesnych polityków. Zanalizuj pod względem językowym wybrane teksty.

26.

Neologizmy w języku prasy. Zanalizuj na wybranych przykładach.

27.

Nazwy potraw i dań w Polsce dawnej i współczesnej. Zanalizuj zgromadzony materiał językowy.

28.

Język pieśni ludowych. Zanalizuj na podstawie wybranych tekstów regionu sądeckiego.

29.

Zanalizuj teksty współczesnych kabaretów. Odwołaj się do wybranych przykładów.

30.

Zanalizuj wybrane materiały wyborcze pod względem językowym.

31.

Język uczniowski jako jedna z odmian grupy środowiskowej. Omów zagadnienie na podstawie zgromadzonego materiału i literatury przedmiotu.

32.

Nazwiska Twoich kolegów, rodziny. Przeprowadź analizę  etymologiczną wybranych przykładów.

33.

Wyrażanie szacunku i grzeczności w języku minionych epok i obecnej rzeczywistości. Dokonaj analizy wybranych tekstów.

 


LO Stary Sacz 2011