Kontakt

Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Starym Sączu

ul. Partyzantów 15
33-340 Stary Sącz

tel. 18 446-05-83
fax  18 446-05-83

e-mail:

lostarysacz@poczta.internetdsl.pl

Start Aktualności 63. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
63. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
W dniu 5 marca 2018 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu odbyły się eliminacje powiatowe 63.Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Konkurs co roku odbywa się w drodze wielostopniowych eliminacji  w formie czterech turniejów: turniej recytatorski, turniej poezji śpiewanej, turniej teatrów jednego aktora i wywiedzione ze słowa.

Gospodarzem tegorocznego Konkursu na etapie powiatowym były: Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu oraz Internat Międzyszkolny w Starym Sączu, natomiast współorganizatorami: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu i Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ  w Nowym Sączu.

Uroczystego rozpoczęcia aktorskich zmagań dokonał dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym – Pan Artur Rola, obecni również byli dyrektor Liceum – Pan Krzysztof Szewczyk, dyrektor Internatu - Pani Lucyna Dybiec i dyrektor PMDK  w Starym Sączu – Pan Krzysztof Szewczyk.

W tym roku celem Konkursu jest uczczenie stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Mottem przewodnim są słowa Juliusza Słowackiego:

„A dzień pierwszy wolności, gdy radość roznieci,

Ludzie wesela krzykiem o niebo uderzą,

A potem długą ciemność niewoli przemierzą,

Siądą … i z wielkim łkaniem zapłaczą jak dzieci,

I słychać będzie płacz ogromny zmartwychwstania.”

Strofa Juliusza Słowackiego została przywołana nie tylko dlatego, że budzi pamięć; w niej odnajdujemy istotę o sens Konkursu. Jest wspaniałą poezją, mówi o czymś ważnym w piękny i mądry sposób – odwołuje się do wyobraźni, pobudza emocje, ukazuje złożoność naszych doznań i reakcji: wolność można powitać płaczem, radość wyzwolenia każe przemierzyć raz jeszcze czas niewoli…

Dlatego ufamy, że każdy uczestnik przeżył swoją artystyczną przygodę.

W eliminacjach powiatowych wzięło udział 20 uczniów z 7 szkół ponadgimnazjalnych. Prezentacje uczniów były oceniane przez Komisję Artystyczną, w skład której wchodzili:
Przewodniczący:  Pan Jacek Milczanowski aktor, reżyser,  scenarzysta, realizator warsztatów teatralnych, juror przeglądów teatralnych i konkursów żywego słowa. Członkowie komisji:
Pani Helena Domańska – od 1975 roku związana z Liceum w Starym Sączu, gdzie pracowała jako nauczycielka języka polskiego aż do emerytury. W latach 2001- 2006 pełniła funkcję zastępcy dyrektora Liceum. Pani Helena Domańska jest wychowawcą kilku pokoleń młodzieży. W dowód uznania za pracę odznaczona Złotą Odznaką „ Za zasługi dla Miasta i Gminy Stary Sącz „ oraz „ Srebrnym Jabłkiem Sądeckim”,
Pani Małgorzata Mikulska - główny specjalista ds. animacji kultury, Kierownik Sekcji Animacji Kultury w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu,
Pan Piotr Krzywdziński – współtwórca i solista zespołu Ciupaga z Łącka,  finalista programu „ Mam talent”  oraz pracownik Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu, gdzie kształci dzieci z zakresie gry na skrzypcach.

Jury po wysłuchaniu wszystkich uczestników postanowiło przyznać następujące nagrody:

W turnieju recytatorskim:

I miejsce – Katarzyna Marczyk z Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego  w Muszynie,

II miejsce – Jakub Lachur z Liceum Ogólnokształcącego im. Artura Grottgera w Grybowie,

III miejsca – Klaudia Baran z Liceum Ogólnokształcącego im. Artura Grottgera w Grybowie,
Gabriela Motyka z Liceum Ogólnokształcącego im. Artura Grottgera w Grybowie,

Wyróżnienia: Michał Kulka z Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie,
Justyna Hejmej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Prof. Józefa  
Tischnera w Starym Sączu,

W turnieju poezji śpiewanej:

I miejsce – Ewelina Syjud z Zespołu Szkół im. Św. Kingi w Łącku,

II miejsce – Anna Czech z Zespołu Szkół im. Św. Kingi w Łącku,

III miejsce – Patrycja Śliwińska z Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego  w Muszynie,

W turnieju teatrów jednego aktora:

I miejsce – Paulina Zięba z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu,

II miejsce – Klaudia Butas z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu.

Do eliminacji rejonowych zakwalifikowali się: Paulina Zięba, Katarzyna Marczyk, Jakub Lachur, Klaudia Baran, Gabriela Motyka, Ewelina Syjud, Anna Czech, Patrycja Śliwińska.

Laureatom konkursu i wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszych zmaganiach konkursowych na szczeblu rejonowym.

Dziękujemy wszystkim za udział, jury za pracę w komisji konkursowej i gościom za uświetnienie uroczystości.

Organizatorom konkursu dziękujemy za przygotowanie słodkiego poczęstunku  i obiadu dla wszystkich uczestników.

 


LO Stary Sacz 2011